Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) a www.rozsaszinszemuveg.hu honlap (továbbiakban aloldalaival együttesen: Honlap) látogatói, és hírlevelére feliratkozott személyek, illetve a Honlapot bármely egyéb más módon igénybe vevő felek, továbbá az www.rozsaszinszemuveg.hu látogatói, megrendelői és igénybe vevői (továbbiakban: Igénybe vevő) által,

Szolgáltató neve:Dobrai Ferenc
Elektronikus levelezési címe: info@rozsaszinszemuveg.hu
  
  
  
Tárhely szolgáltatója:Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhelye:1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
Cégjegyzékszáma: 01-09-909968
Adószám:14571332-2-42
Honlap:www.tarhely.eu
Elektronikus levelezési címe:support@tarhely.eu
Telefonszáma: +36 30 489 4809

Fenti elérhetőségek bármelyikén további tájékoztatás kérhető, illetve elérhető.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk
és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Szolgáltatásunk hatékonyságának növelése érdekében partneri hozzájárulást igénylő adatkezelést is végzünk az alábbi esetben, illetve cél érdekében:

  • Tájékoztatók, hírlevelek: Információk szolgáltatásainkról, akcióinkról illetve blogjaink a lehető legrövidebb úton jussanak el feliratkozóinkhoz, amely lehetővé teszi érdekeik szerinti döntések meghozatalát részükről. Mindezekhez partnereink e-mail címének, mint személyes adatainak kezelése szükséges a részünkről, mivel a hírlevelek, tájékoztatók eljuttatása rövid úton ezen módon lehetséges.

Mindezen szolgáltatásainkat partnereink kifejezett, önkéntes, határozott és félreérthetetlen hozzájárulásával, fenti tájékoztatás szerint végezzük kizárólag. Ezekről való lemondás bármikor megadható, melyet egyszerű módon teszünk lehetővé minden további következmény nélkül.

Sütik

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Harmadik fél részére, adatokat nem osztunk meg!

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Simplepay Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Dobrai Ferenc e.v. székhelye 1203 Budapest, Pázsitos sétány 1-3. C.4/2 adatkezelő által a www.rozsaszinszemuveg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek, az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Számlázási név, Bankkártya adatok, mail cím, vásárolt termék neve

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

További információk

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Az adatkezelés minősége és célhoz kötöttsége érdekében partnereink megfelelő jogosultságokkal rendelkeznek ezen követelmények ellenőrzésére és végső soron kikényszeríthetőségére.

Általánosan és konkrét ügyekben tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik adataik helyesbítését, törlését, zárolását a jelen tájékoztatóban megfogalmazott és jogszabályokban előírt korlátok figyelembevételével. Ezeket a megadott elérhetőségeinkre – az abban meghatározottak szerint – hozzánk eljuttatott kérelem formájában tehetik meg, amelyre a lehető legrövidebb úton, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk.

Partnereink személyes adataik kezelése ellen is tiltakozhatnak, különösen akkor, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges -, kivéve kötelező adatkezelés eseteit -, valamint ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozást kérelem formájában tehetik meg partnereink, melyeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

Partnereinknek lehetőségük van jogérvényesítési igényüknek külső szervek útján is érvényt szerezni, azonban bármely eljárás kezdeményezése előtt javasoljuk a részünkre elküldött kérelmek elsődlegességét. Egyrészről partnereinknek lehetőségük van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ( www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu; 1530  Budapest, Pf.: 5.; tel.: +36 (1) 391-1400) előtt eljárást kezdeményezniük, másrészről bírósághoz fordulás lehetőségével is élhetnek. Ez utóbbi esetben a lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük szerinti törvényszék illetékességét is választhatják.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu